Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 5 - Tóra nám přikazuje

Tóra nám přikazuje
Milovat Boha celým srdcem, celou duší a celou silou.
Absolutně věřit v Boha a spoléhat na Boha v každé době.
Dodržovat Zákony Tóry, a horlivě je plnit.
Sloužit Bohu s hlubokou úctou a být bezúhonný.
Modlit se k Bohu za štěstí a blahobyt cara (vládce), jeho rodiny, a země, ve které žijeme.
Podrobovat se nařízením vrchnosti a rozhodnutím soudů.
Milovat a vážit si každého člověka.
Pomáhan chudým.
Ctít starce a lidi, kteří jsou starší než já.
Aby každý mužského pohlaví během poutních svátků - Sukot, Pesach a Šavuot - navštívil Svatou Zemi (pokud je to možné), nebo aby alespoň navštívil kvůli modlitbě kenasu, a daroval finanční příspěvek dle svých možností.
Obřezat každého chlapce osmého dne po narození.
Dodržet pokud možno co nejdříve slib, který jsme učinili.
Aby si dívky uchovaly panenství do svatby.
Kát se a modlit se za odpuštění pokud zhřešíme.
Neutlačovat vdovy a sirotky.
Pomoci zvednout dobytče, které upadlo.
Vyplatit nádeníkovi mzdu ihned po práci.
Vrátit původnímu majiteli ztracenou věc, kterou jsme našli.
Zničit hliněnou nádobu a vyhodit jídlo, v případě, že tam spadne nějaká rituálně nečistá havěť (krysa, myš, různé druhy ještěrek, gekoni, scinkové a chameleón).
Vymýt kovovou nebo dřevěnou nádobu a vyhodit jídlo, v případě, že tam spadne nějaká rituálně nečistá havěť.
Jíst pouze ryby, které mají šupiny a ploutve.
Jíst pouze živočichy, kteří přežvykují, a kteří mají rozpolcená kopyta.
Jíst pouze rituálně čisté ptáky.
Nesvádět slepce z cesty.
Nepomlouvat hluchého.

kar5.jpg