Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 36 - Co je to Písmo Svaté

Otázka:
Co je to Písmo Svaté – Bible?
Odpověď:
Písmo Svaté – Bible se skládá z 24 knih:
5 knih proroka Mojžíše: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
8 knih proroků: Jozue, Soudců, 1. a 2. Samuelova, 1. a 2. Královská, Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel a kniha 12 malých proroků (Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš)
11 knih Spisů: Žalmy, Přísloví, Jób, Píseň písní, Rút, Pláč Jeremjášův, Kazatel, Ester, Daniel, Ezdráš a Nehemjáš, 1. a 2. Paralipomenon