Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 29 - Jaký máme mít oděv v době modlitby v kenase

Otázka:
Jaký máme mít oděv v době modlitby v kenase?
Odpověď:
Před tím, než měl Lid Izraele předstoupit před Boha, a vyslechnout si jak promlouvá Bůh s Mojžíšem, řekl Bůh Mojžíšovi:
Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj; ať si vyperou pláště a ať jsou připraveni na třetí den, neboť třetího dne sestoupí JHVH před zraky všeho lidu na horu Sínaj. (Ex 19:11)
Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí hory.  (Ex 19:17)
Stejně jako staří Izraelité, také my předstupujeme před Boha v čistém oděvu. Modlitebnu – kenasu považujeme za místo, kde je přítomný Bůh, proto jí navštěvujeme pouze v čistém oděvu.