Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 20 - Poslední den svátku Sukot

Poslední den svátku Sukot slavíme v kenase následujícím způsobem:
Po bohoslužbě dvacátého druhého dne sedmého měsíce, tj. osmý den svátku Sukot, vyndá chazan z hechalu Sefer Tóra a čte parašu Vezot habráchá do odstavce vajaal Móše, tj. od 5M/Dt/Devárím 33:1 do 5M/Dt/ Devárím 34:1. Po chazanovi přijde k Tóře, za zpěvu komunity, které pěje popěvek Kelil jofi ačili, mladý člověk oděný do talitu, tohoto mladého člověka označujeme jako Chátán Vajaal חָתָן וַיַּעַל .
Chátán Vajaal čte od Vajaal Móše do konce Tóry, tj. od 5M/Dt/ Devárím 34:1 do 5M/Dt/ Devárím 34:12, pak vezme Sefer Tóra do náruče a odejde stranou.
Chazan vyjme z hechalu další Sefer Tóra, a k té přichází za zpěvu komunity, které pěje popěvky Jedidi sim sevara a Jah lecha šira vetimra, další mladý člověk oděný do talitu, který se označuje jako Chátán Beréšít חָתָן בְּרֵאשִׁית .
Chátán Beréšít čte ze Sefer Tóra od 1M/Gn/Beréšít 1:1 do 1M/Gn/Beréšít 2:4., také on vezme Sefer Tóra do náruče a odejde stranou.
Mezitím postaví šamaš do středu kenasy duchan - stolek.
Chazan přijde k hechalu, otevře jej a vyvolává nejstarší členy komunity, rozdá všem Sefer Tóra, jednu Sefer Tóra si vezme do náručí i chazan.
Pak všichni chodí se Svitky kolem stolku, a zpívají oslavné písně Bohu a Tóře, ostatní členové komunity přebírají Svitky, a po té co všichni obejdou se Sefer Tóra sedm kol, vloží chazan všechny Sefer Tóra do hechalu.
Chátán Vajaal a Chátán Beréšít se Sefer Tóra sedí v křeslech a jako haftóra se čte – 1 Kr 8:54 až 1 Kr 8:66.
Po přečtení haftóry vezme chazan od Chátán Vajaal a Chátán Beréšít Sefer Tóra a vloží je do hechalu, pak se čtou děkovné modlitby Bohu, za to, že jsme se tohoto dne dožili ve zdraví a žehná se komunitě, tím bohoslužba končí, a věřící se rozcházejí domů.