Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 27 - Proč předstupujeme před hechal bez obuvi

Otázka:
Proč předstupujeme před hechal bez obuvi?
Odpověď:
hechalu se nachází Sefer Tóra, proto je pro nás hechal místem s úplnou svatostí. Před hechalem člověk, který vede modlitbu, nebo chazan vykonává bohoslužbu, proto je potřeba vstupovat na toto místo bez obuvi.
Tento předpis vychází z příběhu obsaženého v Tóře, kdy prorok Mojžíš příšel k Boží hoře, k Chórebu, kde spatřil hořící keř, a kde mu Bůh přikázal:  Nepřibližuj se sem!Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. (Ex 3:5)