Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 34 - V čem spočívá nezávislost a oddělenost karaimů

Otázka:
V čem spočívá nezávislost a oddělenost karaimů?
Odpověď:
Nezávislost a oddělenost karaimů spočívá v následujícím:
1)
Karaimové nevstupují do manželského svazku s vyznavači talmudizmu, tj. vyznavači jiného náboženství.
2)
Karaimská modlitebna - kenasa se liší od talmudistické synagogy, stejné jako se liší průběh karaimské modlitby od modlitby talmudistické.
3)
Karaimové mohou jíst maso s mléčnými výrobky, to mají talmudisté přísně zakázáno rabíny.
4)
Talmudistům rabíni zakazují jíst jídla připravená karaimy.
5)
Talmudisté na rozdíl od karaimů slaví svátky, které nejsou zmíněny v Bibli, jako například Chanuku nebo Lag baOmer.
6)
Talmudisté na rozdíl od karaimů drží půsty, které nejsou zmíněny v Bibli, jako například půst 17 tamuzu nebo půst 9 avu (tiša beav).
7)

Karaimové slaví svátek Týdnů – Šavuot vždy v neděli, protože je psáno: druhého dne po dni odpočinku (Šabatu), talmudisté slaví svátek Týdnů v různé dny

 

8)
Karaimové na rozdíl od vyznavačů talmudizmu slaví svátky pouze jeden den, přesněji pouze v den, na který svátek podle pozorování Nového Měsíce nebo podle předvypočítaného karaimského kalendáře připadá. Talmudisté slaví některé náboženské svátky po dva dni, jiné zase pouze v rabíny stanovené dny, například Pesach podle rabínů nesmí připadnout na pondělí, středu či pátek.
9)
Karaimové pohřbívají nebožtíky v rakvích, které jsou spojeny hřeby, na rozdíl od vyznavačů talmudizmu, kteří na základě rabínské knihy Jore dea (cesta poznání) – traktát hilchot kevura, paragraf 362 (tento paragraf tvrdí, že hřbet nebožtíka se musí dotýkat země), nepohřbívají nebožtíky do rakví, ale položí je do jámy zády na zem, a tělo z boku a vrchu obloží prkny.
10)
Účastnit se talmudistických obřadů jako např. tašlich, kaparot, tfilin apod. není žádoucí.
11)
Výše zmíněná fakta připouští i sami talmudisté, například židovský vědec Kljačko ve své knize o výkladu zákona židovské víry na str. 121 píše: Sekta karaimů nemá nic společného s vyznavači talmudizmu. L. M. Šachraj ve své Historii Izraele (č. 4 str. 27) píše: talmudisté uvalili na karaimy klatbu (cherem). Karaimství se ukázalo jako užitečné, protože znovu probudilo lásku a chuť k vyučování a studiu Bible, která byla talmudizmen odsunuta na druhou kolej. Tento vědec uznává, že se karaimové zabývali pouze Biblí a proto se označovali a byli označováni jako karaim.