Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 32 - Proč my karaimové nevěříme v Talmud

Otázka:
Proč my karaimové nevěříme v Talmud?
Odpověď:
My karaimové nevěříme, že Bůh předal Mojžíšovi jakousi ústní Tóru. My karaimové nevěříme, že Mojžíš obdržel kromě psané Tóry ještě nějakou ústní tradici či jiné ústní učení. Prorok Mojžíš mnohokrát zdůrazňuje, aby byl dodržován psaný Zákon Tóry.
K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy JHVH, svého Boha, které vám udílím. (Dt 4:2)
Jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného a hrozného jména JHVH, svého Boha (Dt 28:58)
Když Mojžíš dokončil zápis slov tohoto zákona do knihy(Dt 31:24)
Když Mojžíš napsal Zákon (Tóru), předal jí kněžím, a nařídit starším Izraele:
o slavnosti stánků, až přijde celý Izrael, aby se ukázal před tváří JHVH, tvého Boha, na místě, které vyvolí, budeš předčítat tento Zákon před celým Izraelem, aby jej slyšeli. (Dt 31:10-11)
Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. (Dt 13:1)
Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva.(Mal 3:22)
Výše uvedené pasáže jasně dokazují, že Tóra sepsaná prorokem Mojžíšem na příkaz Boha, je jediným a celistvým svatým Zákonem a vírou, kterou my karaimové vyznáváme.