Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 38 - výňatek z výroční zprávy Petrohradské carské veřejné knihovny z roku 1862

Ve výroční zprávě Petrohradské carské veřejné knihovny z roku 1862 se nachází článek:
V roce 1862 byla pořízena sbírka Abrahama Firkoviče. Nákup vyvolal nadšení u odborné veřejnosti, pozitivně se k nákupu vyjádřil např. slavný paleograf a vydavatel biblických textů – lipský profesor Konstantin von Tischendorf, akademik Dorn, hlavní knihovník Bekker, profesor Petrohradské university – semitolog Chvolson, pozitivně se vyjádřila i ruská Akademie věd.

firk.jpg

Chacham Abraham ben Samuel Firkovič

Odborná veřejnost ocenila vysokou vědeckou hodnotu sbírky. Podle názorů vědců, neexistuje žádná podobná sbírka.
Sbírka obsahuje:
47 svitků Tóry na kůži a na pergamenu
77 knih Písma Svatého
23 překladů Písma Svatého do různých východních jazyků
272 spisů karaimských učenců
523 rabanitských spisů
250 různých výnosů, historických dopisů a článků
300 dokumentů týkajících se karaimů v Ruské říši
722 hebrejských nápisů z karaimských náhrobků z Krymu, Kavkazu, Svaté země i jiných míst zachycených pomocí fotografie či pomocí otisků na papír.
PS:
Bylo by velmi prospěšné, kdyby se někdo z karaimské mládeže věnoval studiu karaimského písemnictví a stal se členem Akademie východních jazyků, arabského, chaldejského a hebrejského oddělení. Tím by vykonal velkou službu svému lidu, pomohl by obrození karaismu, vrhl by nové světlo na karaimskou literaturu, oživil by myšlenky karaimských učenců Egypta, Svaté země a Sýrie (kteří psali arabsky a chaldejsky). Z výše uvdeného textu je zřejmé jaké množství materiálů týkajících se nás karaimů je k dispozici v Carské veřejné knihovně.
Karaimská mládeži, miluj svůj lid, nezavrhuj svojí literaturu, přijď na pomoc svému lidu! Studuj na Universitě východní jazyky, staňte se orientalisty! Staňte se předvojem slávy karaimského lidu!