Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 13 - Comot – Půsty

Comot – Půsty
Postit se, znamená zdržovat se po celý den jídla, pití, a veškerých požitků.
Půstů je pět, a byly ustanoveny jako připomínka tragických událostí - zničení Jeruzaléma, Chrámu a království dynastie krále Davida.
1) Půst desátého dne desátého měsíce připomíná počátek obléhání Jeruzaléma babylónským králem Nebúkadnezarem.
2) Půst devátého dne čtvrtého měsíce byl ustanoven jako připomínka prolomení hradeb Jeruzaléma, během obléhaní města babylónským králem Nebúkadnezarem. 
3) Půst sedmého dne pátého měsíce připomíná počátek ničení Jeruzaléma.
4) Půst desátého dne pátého měsíce připomíná podpálení Chrámu. Podle našich učitelů víry, byl mezi sedmým dnem pátého měsíce a desátým dnem pátého měsíce zničen Jeruzalém.
5) Půst 24 - tého dne sedmého měsíce připomíná vraždu Gedalji syna Achikamova, který byl babylónským králem ustanoven jako místodržící Judee. Gedalju zavraždil Išmael syn Netanjáše. Tato vražda znamenala konec království.