Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 37 - Proč byli označováni karaimové jako Jahudi

Otázka:
Proč byli v době vlády Tatarů na Krymu označováni naši předkové karaimové jako Jahudi (Judejec, Žid)?
Odpověď:
Judské království existovalo ještě více než 600 let po zničení království Izraelského, tato skutečnost zapříčinila, že všichni vyznavači víry Mojžíšovi, začali být ve většině jazyků označováni jako Judejci či později Židé (v turkických jazycích Jahudi znamená Judejec, Žid), nehledě na to, zda se jedná o vyznavače talmudizmu či karaimy, podobně Rusové označovali všechny cizince za Němce.
Proto byli v chánských jarlykách (Jarlyk byla speciální listina opatřená zlatou pečetí, kterou vydávali chánové Zlaté Hordy , aby je tak potvrdili určitá práva – například náboženská práva a výsady karaimů či jmenování ruských knížat – jejich vazalů) označováni naši předkové jako Jahudi (v turkických jazycích Judejec, Žid), s přídomkem Kale nebo Kyrk er (podle krymského města Čutuf Kale – Židovská pevnost).
Po té, co Krym získala Ruská říše, začali být naši předkové oficiálně označováni jako karaimové.
V roce 1795 vydalo Její Veličenstvo carevna Kateřina Veliká dekret, který zakazoval karaimům přijímat do svého středu židy rabanity.